ΕΚΘΕΣΗΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Athens Fashion Trade Show 07 - 10 Σεπτέμβριος 2017 Metropolitan Expo
Mostra Rota & Δωρέκθεση 29 - 02 Οκτώβριος 2017 Metropolitan Expo
Το Παιδί και το Παιχνίδι 29 - 02 Οκτώβριος 2017 Metropolitan Expo
Super Market, Mini Market & Περίπτερο 20 - 22 Οκτώβριος 2017 Metropolitan Expo
Παρουσίες 10 - 14 Ιανουάριος 2018 Metropolitan Expo
Λαϊκή Τέχνη 10 - 14 Ιανουάριος 2018 Metropolitan Expo
Τέχνημα 10 - 14 Ιανουάριος 2018 Metropolitan Expo